วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

เติมเต็มคุณภาพผลงานด้วย ภาพ Street View ของ Google ในพื้นที่มีข้อมูลภาพให้บริการ

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

เพิ่อความสะดวกในการติดต่อ  ผมได้เพิ่มช่องทางติดต่อผ่าน Line ครับ
ID : land2survey  ครับ  มีอะไรฝากไว้ได้เลยครับ


วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

เรียนท่านผู้มีอุปการคุณ
          เนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ดี จัดส่งเอกสารมาเพื่อรับบริการ
หลายท่าน ไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจริงๆ เพียงแต่ส่ง
มาเล่นๆ เพื่อความสนุก เมื่อทีมงานจัดทำให้เรียบร้อยแล้ว ไม่
สามารถติดต่อได้ สร้างภาระค่าใช้จ่ายในการประสานงาน และ
ค่าตอบแทนในการขอข้อมูลมาเพื่อดำเนินการ  ทางทีมงาน
จึงขอความกรุณาจากท่านผู้มีอุปการคุณโปรดได้แจ้งหมายเลข
โทรศัพท์ของท่าน แก่ทางทีมงานด้วยเพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน และแจ้งผลการดำเนินการ
                                                        ขอบคุณครับ

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตามหาสมบัติเจ้าคุณปู่

ตามหาสมบัติเจ้าคุณปู่
   
หากท่านไม่ทราบว่าโฉนดที่ดินที่ท่านมีอยู่นั้น ตั้งอยู่ที่ใด ไม่ว่าจะเป็นที่ดินมรกดตกทอด หรือซื้อมานานแล้วจำทางเข้าไม่ได้เราช่วยค้นหาให้ท่านได้โดยท่านไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าเดินทางในการเดินทางไปติดต่อสำนักงานที่ดิน  ด้วยการจัดทำแผนที่นำทางโดยอาศัยแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และเครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(GPS) ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในอัตราแปลงละ 1,500 บาท(หนึ่งพันห้าร้อยร้อยบาท) ส่วนต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านสามารถจัดหามาให้หากมีจำนวนมากลดราคาให้เป็นพิเศษติดต่อ  คุณ ราชัน โทร. 081-554-2775   คุณจุมพล  โทร. 081-621-7923 ติดต่อทาง E-mail จะสะดวกกว่าครับ  สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมรูปแผนที่หลังโฉนดส่งไปที่ landsearchs@gmail.com  เราจะแจ้งผลดำเนินการให้ท่านก่อนหากพอใจค่อยชำระค่าบริการขออภัยหากเป็นการรบกวนขอบคุณครับ  จากทีมงานข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าฝ่ายรังวัด
ชิ้นงานที่ท่านจะได้รับตามตัวอย่างท้ายนี้ ซึ่งประกอบด้วย
 1. แผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง อ้างอิงจุดสังเกตุที่สำคัญ
 2. ภาพซ้อนระวางแผนที่ลงบนภาพถ่ายดาวเทียม จะเห็นสภาพภูมิประเทศ ของแปลงที่ดิน
 3. ภาพขยายบริเวณแปลงที่ดิน 
 4. แฟ้มข้อมูล   Google Earth File ถ้าคุณติดตั้ง Google Earth ไว้แล้ว  สามารถ
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์นี้ได้เลย จะแสดงตำแหน่งแปลงที่ดิน พร้อมระวางแผนที่ คุณสามารถให้รูประวาง
จางลงหรือไม่แสดงเลยได้ครับ )
หมายเหตุ :- กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรียน ท่านผู้บริหารองค์กร


เรียน  ท่านผู้บริหารองค์กร
เรื่อง  ขอเสนอรูปแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่

             ทีมงานฯ ใคร่ขอเสนอรูปแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ 
เหมาะสำหรับองค์กรที่ขาดแคลนบุคลากรที่ชำนาญการด้านที่ดิน ไม่ต้องแบกรับภาระ 
ค่าจ้างรายเดือน ค่าสวัสดิการต่างๆ  มาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
         
                 1. สำรวจที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประเมินราคา
                 2. ตรวจสอบที่ตั้งแปลงที่ดิน
                 3. เป็นตัวแทนดำเนินการติดต่อสำนักงานที่ดิน เพื่อของรังวัดสอบเขต 
                    ออกโฉนดที่ดิน รวมโฉนด ระวังแนวเขตที่ดินข้างเคียง ฯลฯ
                 4. เป็นตัวแทนดำเนินการติดต่อสำนักงานที่ดิน เพื่อทำนิติกรรมต่างๆ
                 5. สืบทรัพย์ลูกหนี้

                                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ตัวอย่างงานวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สวัสดีครับ
เราคือทีมงาน อดีตข้าราชการกรมที่ดินที่เกษียณอายุราชการแล้ว มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญงาน ในด้านงานรังวัด และงานทะเบียนที่ดินทุกประเภท เคยทำงานด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์ ในกองทุนรวมเอกชนกว่าสิบปี ยังมีพลังพอที่จะให้บริการ ทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินต่างๆ เช่น งานรังวัดที่ดิน การค้นหาตำแหน่งที่ดิน การสืบทรัพย์ จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งแปลงที่ดิน และให้คำปรึกษาติดต่อประสานงาน 
               กรุณาติดต่อที่..........................