วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สร้างระวาง จากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง มาตราส่วน 1:1000  ตรงตามตำแหน่งระวางของกรมที่ดิน เหมาะสำหรับนำไปสำรวจเก็บข้อมูลการทำประโยชน์ที่ดิน ในบริเวณที่ไม่มีระวางแผนที่ของกรมที่ดิน

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับสำรวจจัดทำแผนที่จำแนกการทำประโยชน์ และการครอบครองที่ดิน ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อการวิเคราะห์โครงการ  การแบ่งเช่า  การเวนคืน หรือจ่ายค่าชดเชย ฯลฯ
โดยจัดทำลงบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม หรือ หรืออากาศยานไร้คนขับ


สำหรับท่านเจ้าของที่ดินที่มีเอกสาร นส. 3 ก แต่ไม่สามารถนำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากสภาพที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ทีมงานรับจัดทำแผนที่ย้ายรูปแปลงที่ดินจากระวาง นส. 3 ก ลงระวางแผนที่ในระบบ UTM  เพื่อนำไปประกอบการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน หรือขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย โดยจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ท่านนำไปชี้เขตที่ดินได้  หรือหากท่านต้องการให้ทีมงานเป็นตัวแทนท่านในการนำทำการรังวัดแทนก็ได้เช่นกัน
เปิดให้บริการจัดทำแผนที่ภาษี สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ทำแผนที่แม่บทในงบประมาณเริ่มต้นที่ 100,000-150,000 บาท และหากต้องการแผนที่แม่บท และทะเบียนทรัพย์สิน 250,000-350,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ข้อมูลความพร้อมของแต่ละที่ครับ  

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

เติมเต็มคุณภาพผลงานด้วย ภาพ Street View ของ Google ในพื้นที่มีข้อมูลภาพให้บริการ

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

เพิ่อความสะดวกในการติดต่อ  ผมได้เพิ่มช่องทางติดต่อผ่าน Line ครับ
ID : land2survey  ครับ  มีอะไรฝากไว้ได้เลยครับ


วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

เรียนท่านผู้มีอุปการคุณ
          เนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ดี จัดส่งเอกสารมาเพื่อรับบริการ
หลายท่าน ไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจริงๆ เพียงแต่ส่ง
มาเล่นๆ เพื่อความสนุก เมื่อทีมงานจัดทำให้เรียบร้อยแล้ว ไม่
สามารถติดต่อได้ สร้างภาระค่าใช้จ่ายในการประสานงาน และ
ค่าตอบแทนในการขอข้อมูลมาเพื่อดำเนินการ  ทางทีมงาน
จึงขอความกรุณาจากท่านผู้มีอุปการคุณโปรดได้แจ้งหมายเลข
โทรศัพท์ของท่าน แก่ทางทีมงานด้วยเพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน และแจ้งผลการดำเนินการ
                                                        ขอบคุณครับ

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตามหาสมบัติเจ้าคุณปู่

ตามหาสมบัติเจ้าคุณปู่
   
หากท่านไม่ทราบว่าโฉนดที่ดินที่ท่านมีอยู่นั้น ตั้งอยู่ที่ใด ไม่ว่าจะเป็นที่ดินมรกดตกทอด หรือซื้อมานานแล้วจำทางเข้าไม่ได้เราช่วยค้นหาให้ท่านได้โดยท่านไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าเดินทางในการเดินทางไปติดต่อสำนักงานที่ดิน  ด้วยการจัดทำแผนที่นำทางโดยอาศัยแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และเครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(GPS) ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในอัตราแปลงละ 1,500 บาท(หนึ่งพันห้าร้อยร้อยบาท) ส่วนต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านสามารถจัดหามาให้หากมีจำนวนมากลดราคาให้เป็นพิเศษติดต่อ  คุณ ราชัน โทร. 081-554-2775   คุณจุมพล  โทร. 081-621-7923 ติดต่อทาง E-mail จะสะดวกกว่าครับ  สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมรูปแผนที่หลังโฉนดส่งไปที่ landsearchs@gmail.com  เราจะแจ้งผลดำเนินการให้ท่านก่อนหากพอใจค่อยชำระค่าบริการขออภัยหากเป็นการรบกวนขอบคุณครับ  จากทีมงานข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าฝ่ายรังวัด
ชิ้นงานที่ท่านจะได้รับตามตัวอย่างท้ายนี้ ซึ่งประกอบด้วย
 1. แผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง อ้างอิงจุดสังเกตุที่สำคัญ
 2. ภาพซ้อนระวางแผนที่ลงบนภาพถ่ายดาวเทียม จะเห็นสภาพภูมิประเทศ ของแปลงที่ดิน
 3. ภาพขยายบริเวณแปลงที่ดิน 
 4. แฟ้มข้อมูล   Google Earth File ถ้าคุณติดตั้ง Google Earth ไว้แล้ว  สามารถ
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์นี้ได้เลย จะแสดงตำแหน่งแปลงที่ดิน พร้อมระวางแผนที่ คุณสามารถให้รูประวาง
จางลงหรือไม่แสดงเลยได้ครับ )
หมายเหตุ :- กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554